Obchodní podmínky

Obchodní podmínky JakNaFoceni.cz

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jaknafoceni.cz (dále jen „webová stránka“).
1.3. Prodávajícím je fyzická osoba:
Lenka Smolinská
Sokolovská 198
180 00 Praha
Česká Republika
Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku
IČ: 01483307
1.4. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Elektronický obsah: Objednávka a dodání zboží

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.jaknafoceni.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.jaknafoceni.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup produktů JakNaFoceni.cz prodávajícího a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Kupujícímu je zboží doručováno formou elektronického souboru ke stažení či zpřístupnění obsahu na webu www.jaknafoceni.cz.

III. Skupinové vzdělávací kurzy

Skupinovým vzdělávacím kurzem se rozumí kurz pro větší počet zájemců v předem stanoveném termínu. Minimální a maximální počet zájemců je stanoven u každého kurzu.

Nezávaznou poptávku zájemce zasílá prostřednictvím e-mailu, objednávkového formuláře na stránce či telefonicky. Poté obdrží zájemce údaje k uhrazení zálohy na zadaný kontaktní email. Místo v kurzu je rezervováno teprve po uhrazení zálohy ve stanovené výši.

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.jaknafoceni.cz. Kupující objednává předmět koupě uhrazením zálohy ve stanovené výši prostřednictvím platební brány GoPay. Odeslaná záloha slouží jako objednávka místa ve skupinovém kurzu a je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu – zálohu i doplatek. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup produktů JakNaFoceni.cz prodávajícího a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním zálohy.

Záloha na skupinový kurz je v případě zrušení účasti na kurzu či nedostavení se na lekci, nevratná, ale může být převedena na jinou osobu pro tentýž kurz, na který byla uhrazena. Také může být použita kupující osobou na jiné produkty JakNaFoceni.cz – produkty ke stažení nebo jakékoli jiné skupinové či individuální kurzy.

Doplatek za kurz musí být připsán na účet provozovatele do dne začátku kurzu. V případě, že doplatek nebude uhrazen do zahájení první lekce, rezervace místa zaniká a místo může být nabídnuto jinému zájemci.

IV. Individuální vzdělávací kurzy

Individuálním vzdělávacím kurzem se rozumí výuka takového charakteru, která probíhá individuální domluvou mezi lektorem a kupujícím a je stanovena v rozsahu a čase vyhovujícím oběma stranám. Účast na individuálním kurzu je možná pro jednu, dvě nebo individuálně domluvený počet osob.

V. Dárkový poukaz

Dárkový poukaz je možno stáhnout ze stránek. Jeho platnost je 1 rok ode dne koupě. Provozovatel nemá povinnost urgovat uplatnění poukazu.

VI. Forma platby

Způsoby platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAYs.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb: a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další.
Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná. U skupinových kurzů je platba hrazena ve dvou splátkách – jako záloha a doplatek.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy a storno podmínky

Elektronický obsah

Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele. Započatým plněním se rozumí poskytnutí zpřístupnění zakoupeného obsahu prostřednictvím odkazu či hesla.

V případě nespokojenosti s dodaným zbožím si může uživatel vyžádat vrácení platby v plné výši a platba mu bude navrácena.

Skupinové vzdělávací kurzy

Storno podmínky

Místo v kurzu je pro kupujícího rezervováno po uhrazení zálohy ve stanovené výši. Doplatek za kurz musí být připsán na účet prodávajícího nejpozději jeden den před zahájením kurzu.

Záloha na skupinový kurz je v případě zrušení účasti na kurzu či nedostavení se na lekci, nevratná, ale může být převedena na jinou osobu pro tentýž kurz, na který byla uhrazena. Také může být použita kupující osobou na jiné produkty JakNaFoceni.cz – produkty ke stažení nebo jakékoli jiné skupinové či individuální kurzy, pokud je je v nich místo. Prodejce nicméně není povinen nové kurzy vypsat.

V případě uhrazení doplatku a následném zrušení účasti na kurzu do 24 hodin před začátkem kurzu je doplatek vrácen v plné výši. V případě zrušení kurzu později než 24 hodin před začátkem kurzu je doplatek nevratný. Kupující se může kdykoliv do kurzu vrátit a dokončit jej (platí pro dlouhodobé kurzy), případně za sebe poslat jinou osobu.

Zrušení účasti na lekci a náhrady

Skupinový kurz je chápán jako celek, a proto při neúčasti na lekci nevzniká kupujícímu právo na vrácení poměrné části platby. Kupující má právo po domluvě s lektorem za sebe poslat jinou osobu anebo má právo si zmeškanou lekci nahradit formou individuální výuky, kde doplatí rozdíl v ceně za poměrnou hodinovou sazbu.

Individuální vzdělávací kurzy

Zrušení účasti na lekci a náhrady

Pokud kupující zruší účast na individuální lekci více jak 24 hodin předem, má nárok na plné vrácení peněz za tuto lekci, pokud již byla uhrazena. Tyto peníze mohou být po domluvě převedeny na další lekci nebo použity na jiné zboží z nabídky Jaknafoceni.cz.

Pokud kupující zruší účast na lekci méně než 24 a více než 1 hodinu předem, nemá nárok na náhradu či vrácení peněz za tuto lekci, pokud již byla lekce uhrazena, ale může si tyto prostředky převést na další domluvenou lekci anebo za sebe poslat jinou osobu.

Pokud kupující zruší lekci méně než 1 hodinu před dohodnutým termínem nebo se na lekci nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz ani na náhradní termín za tuto lekci, pokud již byla lekce uhrazena.

VIII. Ochrana osobních údajů

Údaje zadávané v objednávce jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
Tyto údaje a údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Více o ochraně osobních údajů naleznete ZDE.

IX. Zaslání obchodních sdělení

Zasílání obchodních sdělení souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího spadá pod Nařízení o ochraně osobních údajů a je podrobně popsán na stránce o ochraně osobních údajů ZDE.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 5.6.2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.jaknafoceni.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Vyhrazujeme si  právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.jaknafoceni.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>