Ochrana osobních údajů

Na této stránce se dozvíte, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji a jaká máte v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů práva.

Obsah

Správce

Správcem vašich osobních údajů je provozovatel webových stránek Lenka Smolinská, IČ 01483307. Jakožto správce prohlašuji, že splňuji veškeré zákonné povinnosti vyplývající z platné legislativy, týkající se zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány jen na základě plnění smlouvy, vámi uděleného souhlasu či vašeho zájmu
o zpracovávání osobních údajů podle článku 13 GDPR. Vaše osobní údaje zpracovávám až od chvíle, kdy mi je svěříte sami, a to z důvodu:

  • Evidence daňových dokladů, pokud jste nakoupili elektronické produkty JakNaFoceni.cz: Ze zákona je nezbytné, abych po zákonem stanovenou lhůtu evidovala vaše fakturační údaje.
  • Poskytování služeb – zájem o výuku focení: Vaše osobní údaje: email, popřípadě telefon potřebuji k dodání služeb (domluva na lekcích focení).
  • Zasílání newsletterů: Zpracovávám pouze Váš email a následně analytická data, kdy nejčastěji otevíráte email a na co v něm klikáte, abych vám na základě tohoto mohla předat informace, o které jste při souhlasu s odebíráním novinek projevili zájem.

Osobní údaje a vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: lenka@jaknafoceni.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut). V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem tzn. například evidence vystavených daňových dokladů po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám na základě Vašeho souhlasu. Odběr našich e-mailů můžete ukončit prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu*.

*Odhlášení neznamená automaticky vymazání z databáze. Pokud chcete Váš email z databáze zcela vymazat, prosím napište mi na lenka@jaknafoceni.cz.

Kodex ochrany údajů

  1. Při návštěvě mých webových stránek se zaznamenávají standardním způsobem tyto údaje:
  2. Webové stránky, které u nás navštívíte, datum a délka vaší návštěvy
  3. Webové stránky, ze kterých nás navštívíte
  4. IP adresa, která vám byla přidělena poskytovatelem webových služeb
  5. Osobní údaje se zaznamenávají jen tehdy, když nám je sami dobrovolně poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo anket či realizací smlouvy.

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Použití a postoupení údajů

Vaše osobní údaje používám pro zákaznickou administrativu a pro marketingové účely a také pro účely technické správy webových stránek. Postoupení osobních údajů úřadům a státním zařízením následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Mimo tyto situace jsem vázána diskrétností.

Vaše údaje používám výhradně k tomu, abych vás mohla informovat o službách, produktech a informacích souvisejících s tematikou webu JakNaFoceni.cz a případně zjistit vaši zpětnou vazbu, znát váš názor. Váš email vkládám do databáze v některé z mailingových služeb: Mailchimp nebo SendinBlue nebo do administrativního rozhraní webu JakNaFoceni.cz systému WordPress. Platební údaje jsou zpracovány provozovatelem platební brány GoPay a propojeny s administrativním rozhraním webu JakNaFoceni.cz. Všechny používané služby a stránky patří mezi zabezpečené a šifrované protokolem https. Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, avšak i v takovém případě budu dbát na stejnou míru ochrany dat.

Cookies

Na tomto webu používáme tzv. cookies, což jsou neškodné malé soubory, které se ukládají na váš pevný disk. Je to hlavně z důvodu usnadnění navigace a přispívá to ke zvýšení uživatelského komfortu webových stránek. Cookies lze také využívat ke zjištění, jestli jste už naše stránky navštívili ze svého počítače. Používání cookies můžete kdykoliv deaktivovat přímo ve svém internetovém prohlížeči.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, kterou najdete v obchodních podmínkách.